Farklı görüşlerin paylaşılabileceği ve akademik özgürlüklerin çok kuvvetli olduğu bir kurum.

Özge Kemahlıoğlu Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi