EN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Aday Öğrenci
EN
MDFB Programlar

Hızlı Bağlantılar

Ana Menü

Hızlı Bağlantılar

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Lisans Programı (BSCS)

Sabancı Üniversitesi'ndeki Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programı, MDBF'nin diğer altı lisans programını besleyen ortak bir kaynağa benzetilebilir. Bugün hemen her üretim ve servis endüstrisinin vazgeçilmez otomasyon temeli için gerekli veri gösterimi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi süreçlerinin maddi altyapısını mikroelektronik kuruyorsa, bilgisayar biliminin kavram ve yöntemler de yazılım aracılığıyla bu sistemin mantıksal (ve soyut) üstyapısını temin ediyor. Yazılım, çoğu durumda insanlardan çok daha hızlı, hassas, güvenilir ve kaliteli iş görebilen son derece esnek bir otomasyon aracı. Yazılım ve donanımın birlikte kullanımının hayat verdiği çağdaş teknolojiler arasında, tümleşik sayısal iletişimi, çoklumedyayı, esnek üretimi, ses ve görüntü işlenimini, süper bilgi işlemeyi, grafik animasyon ve sayısal videoyu, ağ hesaplayıcısını, avuç-içi (küçültülmüş) bilgisayarları sayabiliyoruz. Bunların güncel uygulamaları ise tıbbi görüntülemeden askeri komuta kontrol ve komünikasyon sistemlerine kadar geniş bir alana yayılıyor. Bu teknolojilerin güncel hayatın her köşesine girdiği modern dünyamızda, bilgisayar biliminin kavram ve yöntemlerinin, yazılım, donanım-içi yazılı (firmware) ya da mantık donanımı halinde kullanılmadığı hiçbir uygulama alanı yok gibi.

MDBF'nin Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans programı dış dünyaya internet ve geliştirilmekte olan yeni ağlarla bağlı, üstün bir bilgisayar altyapısıyla desteklenen; bu konudaki ileri dünya standartlarıyla eş düzey bir eğitim örneği oluşturmaktadır. Öğrencilerin, program içi stratejilerini belirlerken, Fakültenin diğer altı programından en az biri hakkında geniş bilgi edinebilecek şekilde ders seçmeleri özendiriliyor. Aynı şekilde diğer diploma alanlarındaki öğrencilerin de, çalışacakları dal(lar)da kullanacakları bilgisayar kavram, yöntem ve de yazılımlarına hakim olabilmeleri için Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programından ders alma olanaklarının bilincine varmaları öneriliyor.

Her endüstri ve işyerinin, küreselleşen pazarlar aracılığıyla kullanıma sunulan ve hızla değişen bilgisayar ve iletişim olanaklarına ayak uydurma ihtiyacı göz önüne alındığında, ulusal ve uluslararası piyasalarda iş bulma olanakları bu meslek mensuplarının önünde uzanıyor.

Mezuniyet Koşulları Özeti

*2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi ve sonrasında mezun olacak öğrencilerin, Temel Bilim ve Mühendislik AKTS kredi koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

En Az AKTS KredisiEn Az SU KredisiEn Az SU Kredisi
Üniversite Dersleri41
Zorunlu Dersler2911
Çekirdek Seçmeli Dersler31
Alan Seçmeli Dersler9
Serbest Seçmeli Dersler15
Mühendislik90
Fakülte Dersleri5
Temel Bilim60
Toplam240125

Üniversite Dersleri

Aşağıda listelenen Üniversite Derslerinden; toplam 16 ders ve 41 SU kredisi tamamlanmalıdır.

  • Birinci sınıf Üniversite Dersleri (PROJ 201 dahil, 1XX kodlu dersler) ve SPS 303 dersi zorunludur.
  • Aşağıda listelenen HUM kodlu derslerden; sadece bir tanesi zorunludur.

*Üniversite Dersleri ile ilgili genel bilgiler için; lütfen Temel Geliştime Direktörlüğü'nün web sitesini ziyaret ediniz.

Ders KoduEn Az AKTS KredisiEn Az SU KredisiFakülte
Problem Çözümünde Bilişimsel YaklaşımlarIF 10053MDBF
Diferansiyel ve İntegral Hesap IMATH 10163MDBF
Toplumsal Duyarlılık Projeleri I-NCIP 101N10SSBF
Doğa ve Bilim INS 10164MDBF
Problem Çözümünde Bilişimsel YaklaşımlarIF 10053MDBF

Zorunlu Dersler

Ders KoduEn Az AKTS KredisiEn Az SU KredisiFakülte
Problem Çözümünde Bilişimsel YaklaşımlarIF 10053MDBF
Diferansiyel ve İntegral Hesap IMATH 10163MDBF
Toplumsal Duyarlılık Projeleri I-NCIP 101N10SSBF
Doğa ve Bilim INS 10164MDBF
Problem Çözümünde Bilişimsel YaklaşımlarIF 10053MDBF

Çekirdek Seçmeli Dersler

Aşağıdaki ders havuzundan en az 31 SU kredi - Bu havuzdan fazladan alınan dersler, doğrudan 'Alan Seçmeli' ders yükümlülüklerine sayılır.

Çekirdek Seçmeli Dersler

Alan Seçmeli Dersler

Alan seçmeli ders havuzundan en az 9 SU kredi .- Bu havuzdan fazladan alınan dersler, doğrudan 'Serbest Seçmeli' ders yükümlülüklerine sayılır.

Alan Seçmeli Dersler

Serbest Seçmeli Dersler

SSBF, YBF ve MDBF tarafından sunulan derslerden 15 SU kredilik ders zorunlu ('Üniversite Dersleri' dışında)

Serbest Seçmeli Dersler

Mühendislik

Öğrencilerin, en az 90 AKTS Mühendislik kredisini tamamlaması gerekmektedir. Mühendislik kredi yükümlülükleri, program yükümlülükleri tamamlanırken alınan derslerle tamamlanabilir.

MDBF & SSBF & YBF Derslerinin Mühendislik Kredi Dağılımı

Fakülte Dersleri

Fakülteler tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde MDBF Fakülte Dersleri ile SSBF, YBF Fakülte Dersleri havuzundan toplam en az 5 ders alınmalıdır. Bu 5 dersten en az ikisinin MATH kodlu olması ve en az üçünün de MDBF Fakülte Dersleri havuzundan seçilmiş olması gerekir. Bu dersler, diğer program yükümlülüklerinin tamamlanması sırasında da alınmış olabilir.

MDBF & SSBF & YBF Derslerinin Mühendislik Kredi Dağılımı

MDBF Fakülte Dersleri

SSBF Fakülte Dersleri

YBF Fakülte Dersleri

Temel Bilim

Öğrencilerin, en az 60 AKTS Temel Bilim kredisini tamamlaması gerekmektedir. Temel Bilim kredi yükümlülükleri, program yükümlülükleri tamamlanırken alınan derslerle tamamlanabilir.

MDBF & SSBF & YBF Derslerinin Temel Bilim Kredi Dağılımı

  • Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında görüntülenmektedir.
  • Lisansüstü dersler lisans programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.
  • Alınan derslerin mezuniyet yükümlülüklerinde hangi alana sayıldığını görmek için yükümlülük takibinin Information System - Degree Evaluation üzerinden yapılması gerekmektedir.

Covid-19 Bilgilendirmesi

Değerli Sabancı Üniversitesi Mensupları, Ülkemizde, Covid-19 pandemisi ile mücadelede, 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla “kontrollü normalleşme” sürecine geçilmiştir.