EN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Aday Öğrenci
EN
MDFB Programlar

Hızlı Bağlantılar

Ana Menü

Hızlı Bağlantılar

İçerik
Lisans Programı
Seminerler ve Etkinlikler
Dekanın Mesajı
Projeler
Araştırma Sonuçları
Başarılar

Başvuru Koşulları

Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır. Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte online başvurusunu yapan adaylar, Online olarak yapılacak bilim sınavına davet edilecektir. Sınav, katılımcının analitik yeteneklerini ölçme amaçlı olup GMAT sınavının ‘Quantitative’, ‘Problem Solving’, ve ‘Data Sufficiency’ içeriğine benzer sorulardan oluşmaktadır. Sınav performansları ve başvuru belgelerinde sağlamış oldukları bilgilere istinaden başarılı bulunan adaylar ile mülakat yapılacaktır. Mülakat sonrasında yapılacak olan değerlendirme ile kesin kabul, Jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile adaylara duyurulacaktır.mülâkat için çağrılabilirler. Mülakat sonrasında yapılacak olan değerlendirme ile kesin kabul, Jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile adaylara duyurulacaktır.

Online Başvuru

Program Başvuru Formu

Resmi Transkript

Niyet Mektubu

Özgeçmiş (CV)

Fotoğraf

Özgeçmiş (CV)

İki adet Referans Mektubu

Mezuniyet Dereceleri (Diploma)

TOEFLInternet-based test (IBT): En az 78 puan (En iyi skor kabul edilmektedir.)
PTECPE
YDSe-YDSYÖKDİLe-YÖKDİLEn az 65 puan
ELAE*Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı'ndan geçer not almak.

ELAE sınavı Yazma bölümünden oluşmaktadır. Sınav ücretsizdir. Başvurunuz Enstitü tarafından kabul edildiğinde, sınava otomatik olarak kaydınız yapılmaktadır. Sınavın tarihi, zamanı, yeri ve sonucu hakkında daha sonra Enstitü tarafından sizinle bilgi paylaşılacaktır.

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan tablonun 9. maddesinde yer alan asgari puanların sağlanması ve İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi birinin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir (üniversiteye kayıt tarihinde geçerli olmalıdır):

TOEFL
PTE
2 Yıl
CAE
CPE
3 Yıl
YDS
e-YDS
YÖKDİL
e-YÖKDİL
5 Yıl

Değişen YÖK mevzuatı gereğince;

IELTS ve TOEFL-PBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınmamakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda geçerli olmayacaktır.

TOEFL-IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye'de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile programa kayıt yapabilirler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) programa kayıt yaptırmaları durumunda İngilizce yeterlilik şartından muaf tutulurlar.

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza öğrenci kabulünde ALES ve eşdeğeri (GRE/GMAT) sınav notu getirme koşulu kaldırılmıştır.

Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Bilgisayar Programlamaya Giriş

IT 501 • Ders Kredisi: 3

Bu ders, programlama dersleri serisi içinde öğrencileri Java ile bilgisayar programlamanın temelleri ile tanıştırmak amacıyla tasarlanmış olan ilk derstir. Bu ders kapsamında öğrencilerin veri tipleri, control yapıları ve döngüler, nesneler, diziler ve fonksiyonlar gibi temel konular üzerinde bilgi sahibi olmaları ve algoritmik düşünme yetisini kazanmış olmaları hedeflenmektedir.

Covid-19 Bilgilendirmesi

Değerli Sabancı Üniversitesi Mensupları, Ülkemizde, Covid-19 pandemisi ile mücadelede, 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla “kontrollü normalleşme” sürecine geçilmiştir.