EN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Aday Öğrenci
EN
MDFB Programlar

Hızlı Bağlantılar

Ana Menü

Hızlı Bağlantılar

Sabancı Üniversitesi’nin 2018-2023 Stratejik Planı kapsamında belirlediği ana stratejisi “seçilmiş küresel ve bölgesel sorunları çözmek ve çözecek insan yetiştirmek”dir. Ana stratejisine ulaşmak için araştırmada belirlediği stratejik hedefler aşağıda verilmektedir. Araştırma merkezlerine yüklenen bu önemli misyon bu merkezlerin kurulumundan itibaren planlı bir süreç olarak yürütülmüş, Araştırma Merkezleri; araştırma aktivitelerini yürütecekleri odak alanlarda üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer tüm ilgili çalışanlar ile etkileşimi yüksek bir motivasyon ile birlikte çalışma, işbirliği geliştirme imkanı sağlayan, araştırma sürecini desteklemek üzere kaynak geliştirme imkanlarını artıran bir yapıda kurulmuşlardır.

Aile İçi Şiddeti Önleme ve Destek İlkeleri
Belgesi

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Broşürü

Covid-19 Bilgilendirmesi

Değerli Sabancı Üniversitesi Mensupları, Ülkemizde, Covid-19 pandemisi ile mücadelede, 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla “kontrollü normalleşme” sürecine geçilmiştir.