EN
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Aday Öğrenci
EN
MDFB Programlar

Hızlı Bağlantılar

Ana Menü

Hızlı Bağlantılar

Sabancı Üniversitesi’nin 2018-2023 Stratejik Planı kapsamında belirlediği ana stratejisi “seçilmiş küresel ve bölgesel sorunları çözmek ve çözecek insan yetiştirmek”dir. Ana stratejisine ulaşmak için araştırmada belirlediği stratejik hedefler aşağıda verilmektedir. Araştırma merkezlerine yüklenen bu önemli misyon bu merkezlerin kurulumundan itibaren planlı bir süreç olarak yürütülmüş, Araştırma Merkezleri; araştırma aktivitelerini yürütecekleri odak alanlarda üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer tüm ilgili çalışanlar ile etkileşimi yüksek bir motivasyon ile birlikte çalışma, işbirliği geliştirme imkanı sağlayan, araştırma sürecini desteklemek üzere kaynak geliştirme imkanlarını artıran bir yapıda kurulmuşlardır.

Sabancı Üniversitesi;

  • THE Dünya Üniversiteleri 2022 sıralamasında 501-600 bandında yer almaktadır.
  • THE Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2022 ve THE Asya Üniversiteleri 2021 sıralamalarında Türkiye’den birinci sıradadır. Ayrıca, THE Alanlara Göre Dünya Üniversiteleri 2022 sıralaması sonuçlarına göre; Bilgisayar Bilimi’nde 891 üniversite arasında 401-500 bandında, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada bulunmaktadır.

En Girişimci ve Yenilikçi Vakıf Üniversitesi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından hazırlanan 'Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi' 2021 sıralamasında Sabancı Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında 1. sıradadır.

En Girişimci ve Yenilikçi Vakıf Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi, Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından yayınlanan “2021 Küresel İstihdam Üniversite Sıralaması ve Anketi”nde dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasında gösterilmiştir. Sıralamada Türkiye’den yer alan iki üniversiteden biri ve en iyi vakıf üniversitesi olan Sabancı Üniversitesi, bir önceki yıla göre 19 basamak birden yükselerek 209. sırada yer almıştır.

En son verilere göre Sabancı Üniversitesi mezunlarının %98’i, diplomalarını almalarını takip eden ilk bir yıl içinde istedikleri işe yerleşebilmektedirler. Mezunların %22’si, şu anda yurt dışında lisansüstü eğitimi almakta ya da mesleki kariyerlerini sürdürmektedir.

Sabancı Üniversitesi’ne yeni katılan genç öğretim üyeleri içinde, Sabancı Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra doktora eğitimlerini dünyanın en iyi üniversitelerinde tamamlayan ve tekrar üniversitelerine dönmeye karar veren başarılı mezunların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sabancı Üniversitesi son 2 yıl içinde %93’ü yurt dışı doktoralı olmak üzere toplam 41 tam zamanlı yeni öğretim üyesini kadrosuna dâhil etmiştir. Bunların 22 tanesi doğrudan yurt dışından gelerek üniversiteye katılan çok değerli akademisyenler, 7 tanesi de Sabancı Üniversitesi mezunlarıdır. Sabancı Üniversitesi, yenilikçi eğitim yaklaşımı ve dijital teknolojilerin sunduğu imkânlar sayesinde, genç ve dinamik kadrosuyla birlikte çok iddialı çalışmalara imza atmayı sürdürmektedir.

Kalite Politikamız

  • THE Dünya Üniversiteleri 2022 sıralamasında 501-600 bandında yer almaktadır.
  • THE Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler 2022 ve THE Asya Üniversiteleri 2021 sıralamalarında Türkiye’den birinci sıradadır. Ayrıca, THE Alanlara Göre Dünya Üniversiteleri 2022 sıralaması sonuçlarına göre; Bilgisayar Bilimi’nde 891 üniversite arasında 401-500 bandında, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada bulunmaktadır.

Covid-19 Bilgilendirmesi

Değerli Sabancı Üniversitesi Mensupları, Ülkemizde, Covid-19 pandemisi ile mücadelede, 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla “kontrollü normalleşme” sürecine geçilmiştir.